Artboard 1 (1).png

Ê-KÍP HAHA HANOI

PHẠM ĐỨC MINH

Biên tập & Biên kịch
Diễn viên Hài ứng tác

Minh bén duyên với Haha Hanoi từ một dự án giáo dục về môi trường thông qua hài kịch. Dù là thành viên trẻ nhất trong đội ngũ, Minh luôn có những quan sát sắc bén về cuộc sống xung quanh để làm chất liệu cho cả việc viết kịch bản lẫn việc diễn hài ứng tác. Minh mong muốn trở thành nhà biên kịch đứng sau các chương trình hài kịch mang màu sắc gần gũi với khán giả trên truyền hình và trên sân khấu.

Bạn không cần cố gắng để hài. Bạn cần tìm người thấy bạn hài.

PHAM DUC MINH