Artboard 1 (1).png

Ê-KÍP HAHA HANOI

LÊ HOÀNG LONG

Chỉ đạo Sản xuất
Biên kịch Hài tiểu phẩm
Diễn viên Hài độc thoại

Long là người sáng lập của Haha Hanoi. Niềm yêu thích hài kịch của Long bắt đầu từ Gặp nhau cuối tuần và các chương trình hài kịch Âu Mỹ như The Simpsons, Saturday Night Live... Đam mê ấy kết hợp với kinh nghiệm từ vai trò trưởng ban tổ chức của các sự kiện kết nối ý tưởng như TEDxHanoi và PechaKucha đã thôi thúc Long xây dựng một cộng đồng về hài kịch. The Rotten Grapes - nhóm hài ứng tác đầu tiên tại Việt Nam - ra đời từ đó, sau đó được phát triển thành tổ hài kịch Haha Hanoi với nhiều loại hình đa dạng hơn. Mục tiêu của Long là sản xuất một chương trình truyền hình và xây dựng một nhà hát chuyên hài kịch để tạo sân chơi thúc đẩy môn nghệ thuật này.

You can always find a funny way to live.

LE HOANG LONG