Ê-KÍP HAHA HANOI

LE HOANG LONG
LÊ HOÀNG LONG

Chỉ đạo Sản xuất

PHAM DUC MINH
PHẠM ĐỨC MINH

Biên tập & Biên kịch

LE KIM THANH
LÊ KIM THANH

Chỉ đạo Nghệ thuật

HA DUC THANH
HÀ ĐỨC THÀNH

Diễn viên Hài ứng tác

TRAN MANH CUONG
TRẦN MẠNH CƯỜNG

Thiết kế Sản xuất

NGUYEN TUAN ANH
NGUYỄN TUẤN ANH

Diễn viên Hài độc thoại