Typewriter
 
  • Long Lê

VIẾT TIỂU PHẨM HÀI = CONTENT MARKETER + COPYWRITER?

Để có được một tiểu phẩm hài hay bạn phải có sự kết hợp của 01 Content Marketer và 01 Copywriter.

Content Marketing là dùng content để làm marketing, là viết để nhằm phục vụ cung cấp giá trị cho khách hàng mục tiêu về mặt giáo dục hoặc giải trí. Từ đó xây dựng mối quan hệ và chuyển hóa dần thành sales. Đây là một phần của Marketing Kéo.


Copywriting là viết quảng cáo để khuyến khích “hành động”. Chứng minh giá trị lý tính, cảm tính, khơi dậy cảm xúc. Đây là phần của Marketing đẩy.


Tại sao một tiểu phẩm hài tốt lại là kết quả của 01 Content Marketer và 01 Copywriter?


Hài là nghệ thuật kể sự thật về lối cư xử sai sai của con người.


Một tiểu phẩm hài sẽ luôn xuất phát từ một Ý tưởng (Insight - thường là cách cư xử sai sai của còn người). Việc đảm bảo tiểu phẩm hài của bạn có giá trị khi mang lại cho khán giả là điều quyết định hài của bạn là hài nhảm hay là hài mang giá trị. Nếu bạn đi từ insight thì phần trăm cao là bạn sẽ mang đến giá trị thông điểm nào đó.


Việc đầu tiên là xây dựng bối cảnh, trong khoảng 30s-1p. Tiếp đến sẽ có một sự bất thường xuất hiện (triển khai của insight). Kể từ thời điểm này, sẽ liên tục đẩy cho quan điểm này lên cao hơn nữa. Khi quan điểm đã ở mức rất cao, cho một cú twist vào để khiến khán giả bất ngờ một lần nữa. Cuối cùng sẽ kết thúc bằng một Button - một đạo lý kiểu xàm xí để in sâu thông điệp vào trong đầu của khán giả.


Sau khi đã có kịch bản ở trên phần lớn dựa vào Kỹ năng Content writing, phần tiếp theo là việc edit (đít phải ê mới hài lên được). Bạn sử dụng kỹ năng của Copywriter để lọc chữ cho gọn, tạo câu trending, vần điệu, lồng ghép cảm xúc, kêu gọi hành động… để đảm bảo mỗi câu là một sự chắt lọc tinh túy, xuất sắc nhất.


Ví dụ: Live Report - SNL


Insight: Con người luôn tự cho rằng là người đẹp phải đi với đại gia

45s đầu: Xây dựng bối cảnh quen thuộc với khán giả

45s-1m: Giới thiệu ý tưởng hài. Bạn có thấy khi sự thật ngầm hiểu được nói ra, bạn sẽ cười vì nhận ra điều đó.

1m05s: Thể hiện Insight

Cho đến hết: Phóng đại insight lên cao hơn nữa


Ví dụ: Dream Home Extreme Isn't Exciting - SNL

Hãy xem và tự phân tích tiểu phẩm trên. Tiểu phẩm này có Twist.


Một vài ví dụ về Button Joke. Thường thì tiểu phẩm không nhất thiết phải có button vì toàn bộ tiểu phẩm đã là một phương tiện hướng người xem đến insight cần đưa, không cần phải tổng kết lại nữa, nhưng nếu bạn có, thì phải copywrite nó cho thật đạo lý nhưng phải xàm xí để không có cảm giác dậy đời.


Ví dụ:

Tự thoại: “Đừng chỉ nhìn vào kết quả, trong cuộc sống đôi khi phải mất tiền mới là quyết định đúng”. - Cuộc sống.

Nhận xét: “Nghệ thuật (art) là vậy mà, đó à thứ mà mỗi người đều có một câu trả lời riêng cho mình về câu hỏi: “Tại sao nó tệ vậy?”. - The Simpsons.


Bạn muốn biết các cách mà biên kịch tại Haha Hà Nội viết tiểu phẩm? Hãy theo dõi blog post của Haha Hà Nội, chúng tôi sẽ chia sẻ quy trình 2 ngày 6 tiểu phẩm hài trong thời gian tới đây.


#Biên_kịch #kiến_thức