Typewriter
 
  • Long Lê

DÙ MỘT MIẾNG KHOAI MỎNG ĐẾN MẤY NÓ CŨNG CÓ 2 MẶT

Học gì về cách nhìn cuộc sống của một diễn viên hài độc thoại.

Hai mặt của sự việc

Cái gì cũng có hai mặt và người làm hài nên nhìn thấy cái mặt ít phổ biến của sự vật sự việc. Nếu sự việc nhìn qua tiêu cực, hãy nhìn thấy sự tích cực trong đó. Và ngược lại, cái gì nghe đã tích cực, hãy nhìn ra điểm sai của nó.


Nếu bạn chỉ nhìn tiêu cực thành tích cực thì nó hơi giống đa cấp (không hề xấu), bạn đang hồng hóa cuộc sống. Nếu bạn để ý thì hài Mỹ là hài hồng hóa cuộc sống, còn hài Anh là hài xám hóa cuộc sống. Nên cân bằng cả xám hóa cuộc sống vì cũng như miếng khoai mỏng, không phải cái gì tích cực đã chắc giúp bạn sống tốt hơn. Tiêu cực cũng là cảm xúc tốt vì nó giúp bạn tránh điều xấu. Cảm xúc không bao giờ là xấu, nó là phản ứng của cơ thể đối với sự vật sự việc.

gif

Hãy bắt đầu với thay đổi cách nhìn cuộc sống để có những cảm xúc tốt hơn, tích cực hơn. Nhiều thứ trên đời nhìn vậy nhưng mà lại không phải vậy.


Một người mồm miệng chửi bới chợ búa, chưa chắc đã là người xấu!

Một người đi làm từ thiện, chưa hẳn đã là người tốt!

Một người đang ăn xin, vẫn có thể là chủ tịch giả vờ!

gif

Reframe - Định hình lại

Là kỹ năng nhìn đời bằng một con mắt khác đi, không đi theo lối mòn suy nghĩ . Luôn đặt câu hỏi: "Ủa! Sao cái này lại thế này?" "Nó có thể thế khác được không?"


Câu hỏi sẽ định hình suy nghĩ và giúp bạn tập trung, mà cái gì được tập trung thì đều phát triển được rất mạnh.


Đời nó vẫn xẩy ra, cái mình kiểm soát duy nhất là cách nhìn đời, nhìn sao cho buồn cười là cách của bạn.

Hãy chọn Haha Hà Nội là điểm đến cho cách nhìn đời mới lạ của bạn. Tham gia ngay cộng đồng hài độc thoại, chơi game do Haha Hà Nội sáng tạo, xem show của Haha Hà Nội sản xuất.


#hài_độc_thoại