PXL_20200927_081712712_edited_edited_edited_edited_edited.jpg
IMPROV LEVEL 1

ĐỘ TUỔI

TỪ 18 TUỔI

THỜI LƯỢNG

8 TUẦN (2h/tuần)

​HỌC PHÍ

VND 3.200.000

KỊCH ỨNG TÁC LEVEL 1 - YES, AND...!

Cốc cốc, SÁNG TẠO ơi, mở ra!

Kịch ứng tác là loại hình kịch không có kịch bản, được xây dựng và trình diễn đầy ngẫu hứng nhưng cũng không kém phần logic, dựa trên nền tảng của 5 tiêu chí: lắng nghe, sáng tạo, biểu đạt, thoải mái và sẵn sàng. Tất cả các khóa học kịch ứng tác của Haha Hanoi được xây dựng và triển khai trong một môi trường an toàn, mang tính hỗ trợ, bỏ qua các rào cản về sự khác biệt, sẵn sàng vui vẻ cùng nhau chấp nhận thử thách.

KỊCH ỨNG TÁC LEVEL 1 mang đến cho bạn những trải nghiệm bước đầu về tinh thần “Yes, and...” trong ứng tác. Thông qua các bài tập và trò chơi ứng tác theo nhóm, bạn sẽ rèn luyện các "cơ bắp" về sự ứng biến linh hoạt, tính sáng tạo, khả năng lắng nghe, tinh thần không ngại rủi ro và giải phóng cơ thể.

IMPROV 1 - Ba Đình
- 19:30 - 21:30 Thứ Hai
- Từ 11/04 đến 06/06
(nghỉ 02/05)
- Ngôn ngữ: Tiếng Việt
- HLV: Hà Đức Thành

LỚP MỚI